Varemerkepirater begynner å betale prisen i Kina

Varemerkepirater har plaget rettmessige varemerkeeiere i Kina i mange år. På grunn av Kinas strenge første-til-mølla-prinsipp og lite hensyn til tidligere bruk, har pirater tjent på å hamstre og registrere et stort antall av andres varemerker og på den måte skape problemer for de rette varemerkeeierne.

EU varemerker og Brexit

Mer enn to millioner varemerker og design registrert ved EU Intellectual Property Office er gjenskapt i Storbritannia for å sikre videre varemerkebeskyttelse i Storbritannia.

Lovlig bruk av andres varemerker

I varemerkesammenheng er «fair bruk» begrepet gitt til bruk av andres varemerke på en måte som ikke vil utsette brukeren for ansvar for brudd på eierens rettigheter. Rimelig bruk er et forsvar for påstand om brudd på varemerke.

Domenenavn og NORID

Et domenenavn er en elektronisk adresse og gir i utgangspunktet ikke noe rettslig vern av teksten i domene. Men man har ikke anledning til å benytte et domenenavn som krenker andres varemerkerettigheter.

Oppstart av foretak – Innovasjon Norge

De fleste av de offentlige støtteordningene til næringslivet administreres av Innovasjon Norge. Innovasjon Norge gir ca 10 milliarder til næringslivet per år gjennom ulike støtteordninger.

Altinn.no

Man finner imidlertid en oversikt over de fleste typer støtteordninger på altinn.

Patentstyret

Patentstyret er den offentlige etaten som registrer varemerker, design og patenter i Norge.