Overvåking av varemerke

Når du har registrert ditt varemerke er det lurt å sette opp overvåking, slik at du kan bevare din rett til varemerket over tid.

Overvåking gir muligheter for:

Å oppdage norske eller utenlandske aktører som ønsker å lansere nye produkter eller tjenester i Norge under samme eller lignende navn som ditt.

Å protestere mot at samme eller lignende varemerke blir et registrert varemerke i Norge.

Overvåking av varemerke er viktig for å kunne beholde rettigheter til eget varemerke og unngå mulig degenerering.

Norsk Patentbyrå tilbyr overvåking av varemerke slik at du unngår disse fallgruvene. Denne tjenesten innebærer at du fortløpende mottar rapport om varemerkesøknader innlevert i Norge, som ligner på ditt varemerke, og som er søkt registrert for lignende varer og tjenester.

Bestill overvåking av varemerke her!

Er din bedrift aktiv i andre land, kan du også søke om registrering utenfor Norge. Les mer om varemerkeregistrering i utland og EU her!