Bestill overvåking av varemerke

Denne tjenesten innebærer at du fortløpende mottar rapport om varemerkesøknader innlevert i Norge som ligner på ditt varmerke og som er søkt registrert for lignende varer og tjenester.

Pris for overvåking: kr 1.800,- årlig eks mva

Merket som skal overvåkes:

*Ordmerke (navnet):

Varemerkesøknadsnummer eventuelt Registreringsnummer (valgfritt):

Last opp logo:

Kontaktinformasjon på bestiller

*Navn:

*E-post:

*Telefon:

*Navn på selskapet:

Organisasjonsnummer:

*Adresse:

*Postnummer:

*Poststed