Bestill overvåking av varemerke

  Denne tjenesten innebærer at du fortløpende mottar rapport om varemerkesøknader innlevert i Norge som ligner på ditt varmerke og som er søkt registrert for lignende varer og tjenester.

  Pris for overvåking: kr 1.900,- årlig eks mva

  Merket som skal overvåkes:

  *Ordmerke (navnet):

  Varemerkesøknadsnummer eventuelt Registreringsnummer (valgfritt):

  Last opp logo:

  Kontaktinformasjon på bestiller

  *Navn:

  *E-post:

  *Telefon:

  *Navn på selskapet:

  *Organisasjonsnummer:

  *Adresse:

  *Postnummer:

  *Poststed