Registrere varemerke

Registrere varemerke

Merket skal søkes registrert i èn klasse hvis annet ikke avtales, priser er eks mva:

Hvor vil du søke merket registret?

Andre land (Pris varierer. Vi tar kontakt)

Merket som skal søkes registrert
Ordmerke (navnet):

Merket skal søkes registrert for følgende varer og tjenester:

(Dersom du er usikker på dette punkt, la rubrikken stå åpen og vi vil ta kontakt)

Last opp logo:

*Navn på søker:

*Adresse:

*Postnummer:

*Poststed

*E-post:

Organisasjonsnummer (9 siffer):

*Kontaktperson (Fornavn, Etternavn):

Telefon:

Andre opplysninger: