Registrere varemerke

  Registrere varemerke

  Merket skal søkes registrert i èn klasse hvis annet ikke avtales, priser er eks mva:

  Hvor vil du søke merket registret?

  Andre land (Pris varierer. Vi tar kontakt)

  Merket som skal søkes registrert
  Ordmerke (navnet):

  Merket skal søkes registrert for følgende varer og tjenester:

  (Dersom du er usikker på dette punkt, la rubrikken stå åpen og vi vil ta kontakt)

  Last opp logo:

  *Navn på søker:

  *Adresse:

  *Postnummer:

  *Poststed

  *E-post:

  *Organisasjonsnummer (9 siffer):

  *Kontaktperson (Fornavn, Etternavn):

  *Telefon:

  Andre opplysninger: