Om oss

Ingen representerer flere norsk bedrifter og organisasjoner i varemerkesaker per år enn Norsk Patentbyrå AS. Dette gjør at vi har et enestående erfaringsgrunnlag til å håndtere hver enkelt varemerkesak til kundens beste.

Vi i Norsk Patentbyrå AS er saksbehandlere og jurister med lang erfaring innen området industrielt rettsvern. Idag er hovedområdet vårt varemerker. Vi bistår både enkeltpersoner, firmaer og organisasjoner med å oppnå beskyttelse av immaterielle aktiva og rettigheter i både inn- og utland. Vi representerer i dag mer enn 11000 norske bedrifter.

For å kunne ivareta våre kunders økende behov for beskyttelse i EU området på best mulig måte, etablerte vi i 2011 eget datterselskap i Sverige.

Industrielt rettsvern er en gammel samlebetegnelse for patent, design og varemerker. Patent er enerett til (som regel) en teknisk løsning som ikke er kjent fra før (oppfinnelse). Design er utseende eller del-utseende til et produkt. Varemerke er kjennetegn på en vare eller tjeneste.

Seriøse selskaper beskytter sine verdier

Det er idag knyttet store økonomiske verdier til immaterielle aktiva slik som oppfinnelser, design og varemerker. Det kan derfor være meget dumdristig å ikke beskytte disse verdiene best mulig.

Seriøse selskaper har innsett dette, og det gir derfor også en viss forretningsmessig status å kunne benytte ® sammen med selskapets varemerke(r). Ofte er det heller ikke så kostbart å beskytte sine immaterielle verdier som man kanskje trodde.

patentbyraa