EU varemerker og Brexit

Mer enn to millioner varemerker og design registrert ved EU Intellectual Property Office er gjenskapt i Storbritannia for å sikre videre varemerkebeskyttelse i Storbritannia.

Lovlig bruk av andres varemerker

I varemerkesammenheng er «fair bruk» begrepet gitt til bruk av andres varemerke på en måte som ikke vil utsette brukeren for ansvar for brudd på eierens rettigheter. Rimelig bruk er et forsvar for påstand om brudd på varemerke.

Domenenavn og NORID

Et domenenavn er en elektronisk adresse og gir i utgangspunktet ikke noe rettslig vern av teksten i domene. Men man har ikke anledning til å benytte et domenenavn som krenker andres varemerkerettigheter.

Oppstart av foretak – Innovasjon Norge

De fleste av de offentlige støtteordningene til næringslivet administreres av Innovasjon Norge. Innovasjon Norge gir ca 10 milliarder til næringslivet per år gjennom ulike støtteordninger.

Altinn.no

Man finner imidlertid en oversikt over de fleste typer støtteordninger på altinn.

Varemerkebeskyttelse

Det er viktig å passe på at bedriften er beskyttet mot konkurranse fra andre som velger å bruke samme eller lignende varemerke som deres. Da kan du trygt bygge varemerket ditt videre.