Er det tillatt å bruke konkurrenters varemerke som betalt søkeord på Google?

Dette spørsmålet var det sentrale i rettssaken i Aker og Bærum Tingrett mellom Komplett Bank, Ikano Bank og Monobank på den ene siden og Bank Norwegian på den andre siden.

Saken dreier seg om Bank Norwegians bruk av konkurrentenes foretaksnavn som betalte søkeord på Google. Konkurrentene var Ikano Bank, Monobank og Komplett Bank. Bank Norwegian hadde kjøpt ordene «Ikano», «Ikano Bank», «Monobank» og «Komplett Bank», slik at søk på disse ordene genererte resultater i form av lenker til Bank Norwegian egne nettsider. Disse lenkene dukket opp blant de «sponsede treffene» i Google. Et sponset treff i Google dukker opp over de «naturlige treffene» som ikke er betalte plasseringer.

Konkurrentene mente at Bank Norwegians praksis var i strid med markedsføringslovens «generalklausul» om forbud mot opptreden i strid med god forretningsskikk. Det er nemlig slik at det skal være rom for konkurranse gjennom et vidt spekter av markedsføringstiltak, men ikke på en slik måte at man illojalt «snylter» på en konkurrents markedsposisjon. Konkret ble det i saken anført at praksisen Bank Norwegian stod for var i strid med generalklausulen som en illojal og urimelig utnyttelse av deres innsats og resultat i sin merkevarebygging.

Tingretten kom frem til at Bank Norwegians praksis ikke var i strid med markedsføringsretten. Det ble konstatert at enhver slik praksis må underlegges en konkret vurdering. Utgangspunktet for vurderingen er at generalklausulen skal sikre sunn konkurranse i næringslivet. Samtidig skal ikke bestemmelsen virke hemmende på konkurransen. Det skal med andre ord være lov å være litt freidig når det kommer til markedsføring, uten å bli rammet av bestemmelsen.

Retten skriver:  «Retten er kommet til at den aktuelle praksis ikke utgjør en snylting i egentlig forstand og da heller ikke utnyttelse av andres goodwill. Retten kan etter dette ikke se at markedsføringsloven setter grenser for Bank Norwegians praksis; en praksis heller ikke spesiallovgivningen beskytter varemerket mot, og Norwegian Bank as frifinnes».

«Markedsføring gjennom bruk av betalte søkeord kan fremstå aggressivt, men det fører til søkeresultat med antatt høy relevans for forbrukerne», skriver retten i sin vurdering.