Varemerkeregistrering i utland og EU

Et registrert varemerke har beskyttelse i det land hvor registreringen av varemerket har funnet sted. Varemerkebeskyttelse utenfor Norge kan altså oppnås gjennom nasjonale søknad i de aktuelle land.

Man kan også gjennom Madrid systemet oppnå beskyttelse i flere land gjennom en søknad.

Norsk Patentbyrå bistår med rådgivning og innlevering av varemerkesøknader i hele verden.

Varemerkeregistrering i EU

Det er nå mulig å søke sitt varemerke registrert for EU som en helhet.

En gyldig EU registrering vil således gi vern i 28 land som er medlem av EU. Fordelene med denne ordningen er at man dekker mange land og et stort marked til en gunstig pris.

Skulle De ha noen spørsmål i forbindelse med ovennevnte, hører vi gjerne fra Dem. Ta kontakt med oss her!

Bestill din varemerkesøknad her!