Industrielt rettsvern i Norge

Søk om registrering av:

Hva er industrielt rettsvern?

Vi i Norsk Patentbyrå AS er saksbehandlere med lang erfaring innen området industrielt rettsvern. Industrielt rettsvern er en samlebetegnelse for patent, design og varemerker. Patent er enerett til en teknisk løsning som ikke er kjent fra før (oppfinnelse). Design er utseende eller del-utseende til et produkt. Varemerke er kjennetegn på en vare eller tjeneste.  

industrielt rettsvern
© står for «copyright». Dette benyttes på åndsverk, typisk bøker, og viser at man mener å ha opphavsrett til verket.
copyright
TM er et symbol som benyttes ofte sammen med logo. TM er en forkortelse for «Trade Mark» og betyr at navnet/kjennetegnet benyttes som et varemerke, dvs et merke for en vare eller tjeneste. Alle kan benytte TM, og det betyr ikke at man har enerett til merket eller at merket har noen rettslig beskyttelse.
TM symbol
® benyttes for å vise at varemerket har oppnådd rettslig beskyttelse gjennom registrering i ett eller flere land.
Registrert varemerke symbol
Eu Flagg

Varemerke registrert for EU

Det er mulig å søke sitt varemerke registrert for EU som en helhet. En gyldig EU registrering vil således gi vern i 27 land som er medlem av EU. Fordelene med denne ordningen er at man dekker mange land og et stort marked til en gunstig pris.

Les mer om registrering av varmerke i utlandet