Våre tjenester

Illustrasjonsbilde: Fiktiv registrert merkevare

Varemerke

Stort sett alle selskaper har ett varemerke. Varemerke er et kjennetegn for de varer og/eller tjenester som selskapet tilbyr. Et varemerke kan bestå alle typer tegn slik som for eksempel bokstaver, tall, figurer, symboler osv. Til og med farge eller lyd kan registreres som varemerke. Imidlertid må et varemerke alltid kunne gjengis grafisk for å oppnå beskyttelse gjennom registrering. Vi tilbyr også overvåking av varemerket

Les mer Bestilling

Varemerke utland

Et registrert varemerke har beskyttelse i det land hvor registrering har funnet sted.
Vi bistår med rådgivning og innlevering av varemerkesøknader i hele verden.

eu-flagEU varemerke
Det er nå anledning å søke sitt varemerke registrert for EU som en helhet. En gyldig EU registrering vil således gi vern i 27 land som er medlem av EU. Fordelene med denne ordningen er at man dekker mange land og et stort marked til en gunstig pris.

Skulle De ha noen spørsmål i forbindelse med ovennevnte, hører vi gjerne fra Dem.

Bestilling

Varemerke – overvåking

Denne tjenesten innebærer at du fortløpende mottar rapport om varemerkesøknader innlevert i Norge som ligner på ditt varmerke og som er søkt registrert for lignende varer og tjenester. Pris kr 1.800 eks mva per år. Avtalen løper til den sies opp. Innbetalt beløp refunderes ikke.

Bestilling

Design

Design – tidligere benevnt som mønster

Generelt om design
Design er utseende til et produkt eller deler av et produkt, f.eks. utseende på en lampe eller en lampefot. Også skjermbilder for data (ikke dataprogrammer), interiør, f.eks. butikkinteriør og ornamenter, f.eks. dekoren på en tallerken, kan registreres som design.

Ved å registrere designet i henhold til Lov om beskyttelse av design av 14. mars 2003 kan man få enerett til produktets utseende i en periode opp til 25 år.

Det er viktig å merke seg at tekniske løsninger ikke beskyttes gjennom en design registrering – kun utseende.

Fordelen med en designregistrering er blant annet at man får et registreringsbevis som dokumentasjon på sine rettigheter. Dette kan være nyttig i en konflikt eller når man skal inngå lisensavtaler o.l. Det kan også være med på å øke verdien av selskapets immaterielle aktiva.

Krav til design som skal registreres
Design må i utgangspunktet være nytt. I denne sammenheng betyr det at designet må ha vært kjent i markedet mindre enn 12 måneder før man innleverer søknaden.

I tillegg må designet skille seg tydelig fra andre design som er kjent.

EU design
Det er nå anledning å søke et design registrert for hele EU. Fordelen er at man dekker 28 land til en gunstig pris.

Pris
Kostnaden ved å innlevere designsøknad i Norge gjennom vårt kontor er ca kr. 7.500,- inkl. off. avgifter, eks mva.

Ring oss gjerne på tlf 23 13 90 50 hvis De har noen spørsmål vedrørende design.

Bestilling

Patent

Patent er enerett til en oppfinnelse som kan utnyttes kommersielt. En oppfinnelse er en teknisk løsning som løser en praktisk oppgave. Løsningen må bl.a. være ny og kunne reproduseres. Oppfinnelsen må kunne forklares og man må kunne vise hvordan den gjennomføres.

For å få patent på en oppfinnelse må oppfinnelsen ha såkalt oppfinnelseshøyde, dvs at oppfinnelsen er unik og skiller seg vesentlig fra tidligere kjente løsninger på samme problem.

En patent gir deg enerett til oppfinnelsen for en begrenset periode, dvs opp til 20 år fra den dagen man innleverer patentsøknaden. Legemidler kan i noen tilfelle få beskyttelse opp til 25 år.

Før man innleverer en patentsøknad bør man undersøke om noen andre har gjort lignende oppfinnelser tidligere.

Forespørsel

Foretaksnavn

Den tidligere betegnelsen «firma» er idag erstattet med betegnelsen «foretaksnavn». Bruk av foretaksnavn er regulert Foretaksnavneloven av 1985.

Foretaksnavn er den offisielle betegnelsen på selskaper som er organisert som AS, ANS, DA, KS osv, samt personlige selskaper (ENK).

Foretaksnavn som er registrert i foretaksregisteret (Brønnøysundregistrene) har kun vern mot identiske navn. Dette innebærer at lignende foretaksnavn blir registrert side om side i Foretaksregisteret så sant de ikke er identiske. Dette betyr igjen at selv om det er registrert et foretaksnavn som FIX vil det være mulig for andre å registrere FIKS som selskapsnavn i Foretaksregisteret.

Det beste vernet får man hvis man registrerer foretaksnavnet som varemerke. Bakgrunnen er at foretaksnavneloven § 2-6 slår fast at et foretaksnavn ikke skal være egnet til forveksling med et varemerke som har vern etter varemerkeloven.

Forespørsel

Domene

Domene er en elektronisk postadresse og således ikke et varemerke. Etter hvert som vi har fått mere rettsparaksis på området, kan man nå slå fast at det ikke er anledning til å benytte et domene som er egnet til å krenke andres etablerte varemerkerettigheter. Dette er enda en god grunn til å beskytte sine varemerker. I Norge administreres domenenavn av NORID.

ADVOKAT
Vi har kontakt med advokater som arbeider spesielt med immaterielle rettigheter og som kan bistå med rettslige tvister innen varemerke, design, patent og avtaler.