Hva bedriftseiere bør vite om varemerker?

Å finne på og beskytte varemerker er nøkkelen til å starte virksomheten din – de definerer hvem du er og hva du gjør.  Å trygge dine varemerkerettigheter er enklere enn du tror.

Varemerker er en viktig del av virksomhetens intellektuelle eiendom. Men du kanskje ikke helt sikker på hva et varemerke er, eller hvordan du beskytter det.

Her er noen fakta om varemerker og varemerkerettigheter.

Hva er et varemerke?

Et varemerke er et ord, uttrykk, symbol eller lyd som du bruker til å identifisere virksomheten din og skille den fra konkurrentene. Du kan varemerke et firmanavn, logo eller emballasje. For eksempel har Coca-Cola-selskapet registrerte varemerker for kjennetegnene «Coke», «Coca-Cola» skrevet med hvitt skrift på rød bakgrunn, uttrykket «It’s the Real Thing», og den kurvede formen på en colaflaske .

Varemerker er viktige fordi de gir deg en lovlig måte å forhindre andre virksomheter i å bruke lignende merker. Et lignende merke er merker som ser ut eller høres ut som ditt og brukes på lignende type varer eller tjeneste.

Du kan få en form for lokal varemerkebeskyttelse ved å bruke merket i ditt distrikt. Men for å få landsdekkende beskyttelse, må du registrere varemerket med mindre varemerket er et såkalt «berømt» merke, slik som VG eller Volvo.

Her er fem ting man bør vite om varemerker:

Å registrere et foretaksnavn i Brønnøysundregistrene gir ikke noe reelt vern av navnet. 

Mange bedriftseiere tror at når de registrerer et nytt foretak, så får dette foretaksnavnet vern slik at andre ikke kan registrere lignende navn. Dette stemmer ikke.  Foretaksregisteret tillater ikke registrering av identiske navn, men de tillater registrering av lignende foretaksnavn.

Alle kjennetegn er ikke like mye verdt.

Noen kjennetegn får sterkere varemerkebeskyttelse enn andre. Og noen typer navn kan ikke registreres som varemerker i det hele tatt fordi de er for generiske eller generelle.

Den sterkeste varemerkebeskyttelsen går til “fantasi” navn som “Colgate” og “vilkårlige” kjennetegn som bruker et vanlig ord for å referere til et ikke-relatert produkt, som “Solo” for brus eller “Diesel” for klær.

Beskrivende navn eller stedsnavn, som «Ren Vaskemiddel» eller «Stavanger Bistro» kan vanligvis ikke registreres som varemerker. Heller ikke rent generiske navn, som «Sjokolade»

Når du velger et navn for bedriften din, bør du vurdere å velge et navn som sannsynligvis er kvalifisert for varemerkebeskyttelse.

Undersøk om foretaksnavnet eller varemerket er ledig FØR du gir bedriften ditt et navn.

Dette er et vanlig scenario. Du velger et foretaksnavn, oppretter et nettsted, lager navneskilt, trykker opp etiketter og annet salgsfremmende materiell, og begynner å selge. Og så mottar man p+lutselig et brev fra en annet selskaps advokat eller patentfullmektig som forteller deg at du krenker det andre selskaps varemerker. Det er dyrt å endre foretaksnavn og varemerke på virksomheten. Og de fleste små bedrifter har ikke råd til å kjempe mot et søksmål om varemerkekrenkelse.

Riktig varefortegnelse i forbindelse med varemerkesøknaden er viktig.

Det finnes 45 klasser av varer og tjenester, og det er viktig å velge riktig, fordi varemerkeregistreringen din gir bare beskyttelse for de varer og tjenester (og lignende varer og tjenester) som du oppgir i søknaden.  Hvis du gjør en feil, kan du ikke føye til nye varer og tjenester senere.

Å velge riktig vareklasse, kan være vanskelig.  Selger du kattesand, skal du da registrere varemerket i klassen for «sand» er en klasse for» bygningsmaterialer» eller i klassen for «dyreutstyr».  Skal du som driver en skobutikk registrere deg i klassen for «sko» eller i klassen for «salg av sko»?

Det er opp til deg å håndheve varemerkene dine

Det offentlige har ansvaret for å drifte varemerkeregisteret, men de overvåker ikke og håndhever ikke dine rettigheter. Det er jobben din, og det er mulig å miste varemerket ditt hvis du ikke håndhever eller vedlikeholder det. Effektiv håndheving av et varemerke innebærer flere ting:

Bruk det registrerte varemerkesymbolet ® på varemerkene dine for å varsle andre om varemerket ditt. Hvis du har en ventende varemerkesøknad, kan du bruke symbolet TM.

Bruk en overvåkningstjeneste for varemerker for å holde oversikt over varemerkeregistreringer og arkivere innvendinger mot alle som kan krenke varemerkene dine.

Handle raskt hvis du mener at en annen virksomhet krenker varemerkerettighetene dine. Rådfør deg med profesjonelle for råd om hvordan du sender et «krav om opphør» -brev og om andre handlinger du kan foreta deg i den forbindelse.

Varemerker kan være et verdifullt verktøy for å beskytte virksomheten din. For å maksimere sjansene for sterk varemerkebeskyttelse, gjør undersøkelser og vær nøye med valg av foretaksnavn. Registrer varemerket ditt i riktig klasse. Overvåk ditt varemerke og påpek alle eventuelle krenkelser av dine varemerkerettigheter umiddelbart.