Varemerkebeskyttelse – varemerkeregistrering i Kina

Problemstillingen oppstår når man ønsker å få varemerket sitt påført produktet under produksjonen i Kina.  Tidligere var det praksis for at en vare produsert i Kina for eksportformål, ikke ville kunne krenke beskyttede varemerker i Kina.  Dette fordi det i varemerkeretten er nasjonalitetsprinsippet som gjelder.  Som igjen betyr at en varemerkeregistrering i f.eks. Kina, gir varemerkebeskyttelse kun for Kina.  Varemerker påført produkter ment for eksport, ville derfor ikke krenke nasjonale varemerkerettigheter i Kina.

Slik er det ikke lenger.  Etter den såkalte HONDAKIT dommen, risikerer man at innehavere av kinesiske varemerker kan få stanset andres varer i tollen, dersom merkene kan anses som forvekselbare like.  Dette betyr at fabrikken eller varemerkepirater, kan registrere merket ditt i Kina før deg, og varene kan bli stoppet i tollen med mistanke om piratproduksjon og man risikerer søksmål mot seg.

I tillegg er det blitt mer og mer vanlig at kinesiske produsenter krever dokumentasjon for at man er rettmessig eier av det varemerket som skal plasseres på varen eller vareemballasjen.

Får dere varer produsert i Kina, bør dere beskytte merket i Kina.

Greit å vite når man skal søke om varemerkeregistrering – varemerkebeskyttelse i Kina:

  • I Kina kan man registrere varemerket med både bokstaver eller med kinesisk tegn.  Via vår samarbeidspartner i Kina, hjelper vi med å få ditt varemerke oversatt til kinesisk.
  • Det er bruksplikt på tre år i Kina, dvs at andre kan begjære merket slettet dersom merket ikke er tatt i bruk innen tre år på det kinesiske markedet.
  • Varemerkeregistrering – varemerkebeskyttelse i Kina, omfatter ikke Hong Kong, Macao og Taiwan.
  • Kina har 34 vareklasser og 11 tjenesteklasser slik som oss, men i tillegg har de en rekke subklasser som ikke vi har.
  • Vi i Norsk Patentbyrå AS bistår med varemerkesøknader og oppfølging i Kina.