EU varemerker og Brexit

EU-varemerker gjenskapt i Storbritannia

Mer enn to millioner varemerker og design registrert ved EU Intellectual Property Office er gjenskapt i Storbritannia for å sikre videre varemerkebeskyttelse i Storbritannia.

Registrere varemerker i Storbritannia med basis i EU søknad:

Alle EU-varemerker (EUTM) og registrerte fellesskapsdesigner (RCDer) som ble registrert kl. 23.00 31. desember 2020 er etablert som britiske rettigheter med samme prioritets- og arkiveringsdato.

EUTM og RCD-er dekker alle nåværende medlemsland i EU. Denne dekningen skulle avsluttes i Storbritannia på slutten av overgangsperioden, men for å sikre videreføring av juridisk beskyttelse i Storbritannia har rettighetene blitt ‘klonet’.

Alle som eide et registrert EU-varemerke eller designrett ved slutten av overgangsperioden, vil nå også eie et tilsvarende britisk varemerke eller designrett

For EU søknader som IKKE ble registrert før 31.12.2020, kan man levere nasjonal søknad i Storbritannia innen 9 måneder og få samme datering som på EU søknaden.

Innehavere av internasjonale varemerker som betegner EU ved slutten av overgangsperioden, har også fått tilsvarende rettigheter i det britiske registeret.

Tim Moss, britisk IPO-sjef, uttaler: “Jeg er veldig glad for å bekrefte at vi med hell har lagt til to millioner  sammenlignbare registrerte rettigheter til de britiske registrene, og systemene våre fungerer bra. Stor takk til teamene våre og våre partnere for at de har jobbet så hardt de siste fire årene som forberedelse til dette øyeblikket.”