Oppstart av foretak – Innovasjon Norge

De fleste av de offentlige støtteordningene til næringslivet administreres av Innovasjon Norge. Innovasjon Norge gir ca 10 milliarder til næringslivet per år gjennom ulike støtteordninger.   En av ordningene er Etablertilskudd som skal gå til utvikling og etablering av egen bedrift.  Innovasjon Norge kan også gi økonomisk bistand til beskyttelse av IP verdier, slik som patent, design og varemerker.  Du kan lese mer om finansiering av oppstart fra Innovasjon Norge her:  www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/oppstart-av-bedrift/oppstartfinansiering/ 

Nettsted: www.innovasjonnorge.no