Varemerkebeskyttelse

Hvorfor bør man beskytte varemerket sitt?

Det er viktig å passe på at bedriften er beskyttet mot konkurranse fra andre som velger å bruke samme eller lignende varemerke som deres. Da kan du trygt bygge varemerket ditt videre.

Å måtte endre logo eller navn på grunn av at andre har beskyttet et lignende varemerke før dere, kan være en tidkrevende og kostbar oppgave. Det at andre kan nekte dere å benytte deres nåværende varemerke, kan skade bedriften og begrense den nåværende virksomheten.

Å beskytte selskapets varemerke øker selskapets verdi.  Investorer vil som regel legge stor vekt på om varemerket er beskyttet, ved verdsettelsen av foretaket.

Et registrert varemerke gir rett til å benytte ® sammen med merket. Dette gir merket økt status og viser omverden at dere har eksklusive rettigheter til dette merket og ingen andre kan bruke dette merket.